לוגו הסימפונט באנגלית

Contact Details

Raanana Symphonette Orchestra

Raanana Music & Arts Center

2a Hapalmach St., Raanana

Office: 09-7457773
Fax: 09-7421857
Mail: Info@Rso.co.il

Subscriptions / Customer Service Hours

Sunday-Thursday:     9:00-15:00