GOOD VIBES ONLY - עונת המנויים 2020-2021

תמונה של נגני התזמורת

הרשמו בדרך הנוחה לכם

* 20 אחוז הנחה לגמלאים

זה קל להפוך את הסימפונט לחלק מהחיים שלך, פשוט בחר את המסלול המועדף עליך, את
הקונצרטים מתוך התוכנייה השנתית ואת מקומות הישיבה המועדפים עליך. אנו נעשה ככל
שביכולתנו כדי למלא את מבוקשכם. 

בפקס או במייל

הורידו, הדפיסו ומלאו את הטופס המצורף, ושלחו אותו לפקס: 09-7421857
או לכתובת המייל: sharon@rso.co.il

בטלפון

התקשרו למספר  09-7457773 שלוחה 108 או 106

 ימים א'- ה' בין השעות 9:00 – 15:00

בהתאם להנחיות התן הסגול, לא תתקיים קבלת קהל במשרדנו.

מחירי מנויים

דרגה א' 12 קונצרטים 9 קונצרטים 7 קונצרטים 5 קונצרטים
מחיר מלא 1100 ₪ 890 ₪ 810 ₪ 720 ₪
מחיר גימלאי 870 ₪ 710 ₪ 650 ₪ 580 ₪
דרגה ב' 12 קונצרטים 9 קונצרטים 7 קונצרטים 5 קונצרטים
מחיר מלא 1010 ₪ 810 ₪ 770 ₪ 660 ₪
מחיר גימלאי 800 ₪ 650 ₪ 620 ₪ 530 ₪

טופס הרשמה דיגיטלי לעונת המנויים 2021-2020

או
קונצרטים בגין זיכויים מעונת 20-19 ניתנים למימוש בעונה הנוכחית בלבד. במסגרת הזיכויים להם אתם זכאים עבור הקונצרטים מעונת 19-18 ,אנו נפרסם למפרע קונצרטים מיוחדים שנקיים, שבהם תוכלו לממשם.
התזמורת מתחייבת להכפיל כל תרומה. התרומות מוכרות לצרכי מס' ע"פ סעיף 47
X