הסימפונט מציגה: רפרטואר העונה ה-20

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3909198,00.html